Педагогічна скарбничка Черкащини

 

Психолого-педагогічний супровід системи освіти

Психологічна взаємодія учасників освітнього процесу – синергія успіху в контексті реформ

Автори: Церковна Вікторія Олександрівна, завідувач; Харитонова Світлана Миколаївна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської райдержадміністрації. 

Анотація. Мета посібника – поширення досвіду роботи психологічної служби Черкаського району з питань створення сприятливих умов для розвитку психологічної компетентності, педагогічної майстерності, творчої ініціативи, формування педагога-майстра, професіонала, готового до інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності в умовах модернізації освітньої галузі. Презентовано методичні матеріали практичних психологів, розроблені в процесі реалізації науково-методичної проблеми «Вдосконалення фахових компетентностей працівників психологічної служби закладів дошкільної та загальної середньої освіти району як важливої умови підвищення ефективності її функціонування». Основний вектор методичної та просвітницької роботи психологічної служби закладів освіти спрямований на забезпечення фахового супроводу учасників освітнього процесу Нової української школи.

Практичну значущість посібника забезпечують розробки заходів просвітницького, профілактичного, корекційного та розвивального спрямування (методичні брифінги, семінари-практикуми, тренінги, заняття особистісного розвитку, «години психолога», індивідуальні та групові консультацій для батьків, сімейні журнали тощо) для використання фахівцями в роботі з керівниками закладів освіти, педагогічними працівниками, батьками. Також у посібнику представлено профілактичні програми для здобувачів освіти 1-2 класів та зразки діагностичного інструментарію з питань вивчення адаптаційного періоду здобувачів освіти.

Рекомендовано для працівників відділів освіти, методичних служб, керівників закладів та установ освіти, працівників психологічної служби у закладах освіти, широкого загалу педагогів.

Посібник

 

Шлях особистісного саморозвитку педагога: 8 днів самостійної психологічної практики

Автор: Костенко Ілона Валентинівна, методист інформаційно-методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Канівської міської ради.

Анотація. У посібнику представлено комплекс практичних вправ, які стимулюють процеси самопізнання та саморозвитку, з покроковою інструкцією виконання окремих завдань. Також, надано рекомендації педагогам із урахуванням важливих умов на шляху самовдосконалення.

Матеріали посібника адресовані педагогічним працівникам закладів освіти.

Посібник

 

Психолого-педагогічний супровід дітей з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю

Автори: фокус-група практичних психологів закладів дошкільної освіти м.Черкас у складі Галезник Олени Олександрівни (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №5 «Червона гвоздика»), Коваль Наталії Василівни (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №70 «Настуся»), Косаренко Оксани Віктрорівни (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №60 «Ялинка-Веселинка»), Славгородськая-Козак Олени Володимирівни (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №55 «Лісовий куточок»), Онопрієнко  Марії Володимирівни (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №22 «Жайворонок»), Шевченко Алли Наумівни (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №62 «Казка» Черкаської міської ради).

Анотація. У посібнику представлені результати роботи фокус-групи практичних психологів закладів дошкільної освіти. Автори розглядають питання психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю. Актуальність запропонованого посібника зумовлена численними запитами, із якими звертаються батьки до психологів, з питань поведінкових проявів у дітей, які можуть бути симптомами розладу дефіциту уваги та гіперактивності.

Запропоновані матеріали рекомендовані як працівникам психологічної служби, так і педагогічним працівникам, які працюють з дітьми дошкільного віку.

Посібник

 

Ми серед інших. Формування соціальних компетентностей дітей з особливими освітніми потребами засобами тренінгових технологій в умовах закладу позашкільної освіти

Автор: Гордієнко Надія Кличівна, практичний психолог Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради.

Анотація. Методичний комплекс містить корекційно-розвиткову програму для вихованців з особливими освітніми потребами закладу позашкільної освіти «Ми серед інших», розробки занять до цієї програми з їх повним дидактичним забезпеченням, а також методичні рекомендації для учасників освітнього процесу – педагогічних працівників і батьків. Програма апробована в роботі з вихованцями Клубу спілкування дітей з особливими освітніми потребами “Сорока” Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради.

Методичний посібник рекомендовано практичним психологам, соціальним педагогам та іншим педагогічним працівникам в організації корекційно-розвиткової (розвивальної) роботи в закладі позашкільної освіти, а також в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти.

Посібник

 

Впевнено крокуємо до знань.

Автор: Коваль Наталія Григорівна, практичний психолог Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Руськополянської сільської ради.

Анотація. Авторська програма спрямована на профілактику та попередження труднощів у навчальній діяльності та соціальній взаємодії з урахуванням основних принципів Нової української школи. Перевагами профілактичної програми є ігрові форми роботи, рухова свобода під час проведення занять, використання авторської настільної гри «Пригоди. Розвиток. Знання» та різноманітних дидактичних і наочних матеріалів. Заняття програми дозволяють успішно розвивати когнітивні процеси, міжпівкульну взаємодію, конструкторські здібності, дрібну моторику рук та формувати позитивну Я-концепцію, ефективну взаємодію дитини в соціумі, командну роботу з однолітками, що позитивно впливає на профілактику неуспішності та дезадаптації.

Рекомендовано до використання працівникам психологічної служби, що працюють із здобувачами освіти початкових класів, із дітьми з особливими освітніми потребами. Крім того, може практикуватися спільна профілактична робота практичного психолога з учителем початкових класів, вчителем інклюзивного класу (асистентом вчителя).

Посібник

 

Робочий зошит з корекційно-розвиткових занять для дітей з інтелектуальними порушеннями. 2 клас 

Автор: Савельєва Лариса Євгеніївна, практичний психолог Мліївського закладу загальної середньої освіти №1 Мліївської сільської ради.

Анотація. Актуальність даної розробки зумовлена недостатнім методичним і дидактичним забезпеченням роботи практичних психологів закладів загальної середньої освіти з корекції розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями. Корекційні заняття, представлені у посібнику, розроблено відповідно до Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю  «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів» (психосоціальний розвиток) Жук Т.Я, Трикоз С.В., рекомендованої до використання Міністерством освіти і науки України  та Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України. Матеріал кожного заняття розрахований на 20-25 хвилин відповідно до тривалості корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими потребами згідно Порядку організації інклюзивного навчання.

Матеріали посібника можуть бути корисними практичним психологам закладів загальної середньої освіти з інклюзивними класами, а також фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів, батькам, студентам,  іншим особам та фахівцям, які цікавляться даною проблематикою.

Посібник

 

Стежинами пізнання

Автори: авторський колектив практичних психологів закладів загальної середньої освіти ОТГ Черкаського району у складі Коваль Наталії Григорівни (Руськополянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Руськополянської сільської ради), Кот Валентини Петрівни (Хутірський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Червонослобідської сільської ради), Дули Ольги Анатоліївни (Чорнявський НВК «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Черкаської районної ради), Сидоренко Тетяни Тарасівни і Шульгіної Інни Анатоліївни (Червонослобідський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Червонослобідської сільської ради), Гордієнко Наталії Олександрівни (Мошнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради).

Анотація. Програма розроблена з урахуванням принципів та стандартів Нової української школи, що ґрунтуються на життєвих компетентностях учнів та спрямована на попередження і профілактику труднощів у навчальній діяльності, запобігання дезадаптації здобувачів освіти перших класів Нової української школи. Програма поєднує в собі 5 розділів, які охоплюють усі напрями розвитку особистості дитини-першокласника, та складається з 33 занять, що проводяться з усім класом або ж групою дітей протягом навчального року. Особливістю програми є цілісність змістової лінії, яку підтримують основні герої-мандрівники Мальва та Любисток.

Програма рекомендована практичним психологам закладів освіти.

Посібник

 

Консультування в роботі спеціаліста психологічної служби

Автор: Коломієць Роман Сергійович, практичний психолог Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Смілянської міської ради.

Анотація. У посібнику висвітлено тему здійснення та планування психологічного консультування в професійній діяльності практичного психолога у закладі освіти. Описано досвід вирішення актуальних питань психолого-педагогічного супроводу засобами консультування. Піднімається питання формування індивідуальної траєкторії з розвитку компетентностей психолога-консультанта а також особливостей різних напрямів психологічного консультування.

Матеріали будуть цікавими практичним психологам.

Посібник

 

Безпека дітей в Інтернеті

Автор: Фесун Світлана Євгенівна,  соціальний педагог Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради.

Анотація. Авторська профілактична гра «Безпека дітей в Інтернеті» допоможе учням та батькам збільшити рівень знань, уявлень та розуміння проблем, пов`язаних з інтернет-залежністю, кібербулінгом, ризикованою стосовно потрапляння в небезпечні он-лайн ситуації поведінкою; обговорити важливі та суперечливі питання щодо можливих он-лайн ризиків, розпізнавати загрози їх безпеці під час роботи в Інтернеті та шляхи уникнення цих загроз. Гра може використовуватися класними керівниками, соціальними педагогами, практичними психологами, керівниками клубів дозвілля та шкіл безпеки при проведенні профілактичних заходів, класних годин, тренінгів тощо.

Посібник

 

Пророцтва кольорової веселки: з досвіду проведення тижня психологічної служби в навчально-реабілітаційному центрі

Автори: Калина Катерина Ігорівна, соціальний педагог; Кузьменко Марина Анатоліївна, практичний психолог комунального закладу "Черкаський навчально-реабілітаційний центр "Країна добра Черкаської обласної ради".

Анотація. Автори представляють у посібнику розгорнутий план та особистий професійний досвід проведення тижня психології в навчально-реабілітаційному центрі. Методичну та практичну цінність посібника становить підбірка вправ, квестів, рухливих ігор та опис інших форм інтерактивної групової взаємодії учасників освітнього процесу роботи, практичний діагностичний інструментарій, які допоможуть практичному психологу та соціальному педагогу ефективно, увкаво та змістовно провести тематичний Тиждень психологічної служби у закладі освіти. Автори розкривають особливості психологічної просвіти, розвивальної роботи, надають рекомендації.

Запропоновані матеріали будуть корисні працівникам психологічної служби та усім, хто працює у напрямку підвищення ефективності розвивальної, просвітницької та виховної роботи з учасниками освітнього процесу.

Посібник

 

Соціально-педагогічний патронат у закладі дошкільної освіти

Автор: Чепурна Валентина Миколаївна, соціальний педагог Центру розвитку дитини «Сонечко» смт Драбів Драбівської селищної ради. 

Анотація. У посібнику висвітлено роль та завдання соціального педагога закладу дошкільної освіти, представлено методичні матеріали та діагностичний інструментарій для організації соціально-педагогічного патронату дітей дошкільного віку, а також просвітницької роботи з батьками та педагогічними працівниками.

Матеріали посібника рекомендовано працівникам психологічної служби, а також педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, центрів розвитку дитини, а також батькам.

Посібник

 

Психологічний супровід дітей дошкільного віку з розладом дефіциту уваги та гіперактивності

Автор: Іванова Тетяна Вікторівна, практичний психолог Смілянського закладу дошкільної освіти №26 Смілянської міської ради. 

Анотація. У роботі представлені теоретичні та практичні матеріали щодо здійснення комплексного психологічного супроводу дітей дошкільного віку з розладом дефіциту уваги та гіперактивності; узагальнено досвід роботи автора з даною категорією дітей.

Надані практичні матеріали можуть бути використані практичними психологами, соціальними педагогами, педагогічними працівниками, батьками.

Посібник

 

Тиждень протидії булінгу у школі

Автор: Давиденко Богдана Володимирівна, практичний психолог, соціальний педагог Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Корсунь-Шевченківської районної ради.

Анотація. У посібнику представлено досвід підготовки та проведення тижня протидії булінгу в закладі освіти. Автором запропоновано план проведення тижня та розробка заходів, спрямованих на попередження і профілактику булінгу, агресії та насильства в учнівському середовищі.

Матеріали посібника рекомендовані практичним психологам, соціальним педагогам, класним керівникам для організації профілактичної та просвітницької роботи із здобувачами освіти.

Посібник

 

Соціалізований підліток = успішний дорослий

Автори: авторський колектив соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти ОТГ Черкаського району у складі Гордєєвої Марії Іванівни (Дубіївська загальоосвітняї школа І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради), Давиденко Ганни Василівни (Червонослобідський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Червонослобідської сільської ради), Зайвенко Лідії Василівни (Хацьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Степанківської сільської ради), Коваль Світлани Петрівни (Леськівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради), Кузьміної Олександри Петрівни (Руськополянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Руськополянської сільської ради), Сорокіної Світлани Петрівни (Степанківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Степанківської сльської ради).

Анотація. Мета програми – створити підґрунтя для успішної адаптації підлітка в світі, допомогти у встановленні доброзичливих стосунків із однолітками та дорослими, усуненні дефіциту спілкування; сприяти розвитку умінь розв’язувати складні життєві ситуації, формувати почуття відповідальності за свою поведінку, що призводить у кінцевому результаті до усвідомлення не лише своїх прав, а й обов’язків. Цільова група програми: підлітки віком від 11 до 15 років.

Програму можуть використовувати у роботі з підлітками практичні психологи, соціальні педагоги, класні керівники 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, а також працівники психологічної служби закладів позашкільної освіти.

Посібник