Педагогічна скарбничка Черкащини

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Робота над розвитком словникового запасу дітей з порушенням слуху під час корекційно-розвиткових занять

Автор досвіду: Дудко Світлана Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра  Черкаської обласної ради». Освіта вища, закінчила Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 1999 р.. Фах вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури. Київський національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,  2013 р.. Фах дефектолог, вчитель шкіл глухих і слабочуючих, сурдопедагог дошкільних груп. Педагогічний стаж 21 рік.

Адреса досвіду: комунальний заклад «Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра  Черкаської обласної ради»

Опис досвіду:

 

Формування комунікативної компетентності учнів з порушенням інтелектуального розвитку за всіма видами мовленнєвої діяльності

Автор досвіду: Касян Любов Миколаївна, учитель-дефектолог комунального закладу «Михайлівська спеціальна школа Черкаської обласної ради».

Освіта вища, закінчила Національний педагогічний університет  імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Корекційна освіта» та здобула кваліфікацію вчитель-дефектолог. Педагогічний стаж 34 роки.

Адреса досвіду: комунальний заклад «Михайлівська спеціальна школа Черкаської обласної ради».

Опис досвіду:

 

Робота над розвитком мовлення у дітей з порушенням зору

Автор досвіду:  Цюрмаста Тетяна Анатоліївна, учитель початкових класів комунального закладу «Черкаська спеціальна школа Черкаської обласної ради». Освіта вища, закінчила  національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Фах корекційна освіта (тифлопедагог). Педагогічний стаж 18 років.

Адреса досвіду: комунальний заклад «Черкаська спеціальна школа Черкаської обласної ради»

Опис досвіду:

 

Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання 

Толочна О.І., соціальний педагог,практичний психолог Новоукраїнського НВК Чорнобаївської районної ради.

 

Впровадження інклюзивного навчання, вносить в практику освітніх закладів багато нових аспектів професійної діяльності педагогів,  з метою забезпечення сприятливих умов для здобуття  освіти  дітьми з особливими освітніми потребами.

Особлива роль в цьому процесі належить практичному психологу освітнього закладу, його професійним знанням, умінням формувати необхідні педагогічні компетентності.  Найбільш актуальним питанням стає роль психологічного супроводу  дітей в умовах інклюзивної освіти, осмислення  напрямків і форм роботи, які сприяють насамперед комфортному включенню дітей з особливими освітніми потребами  в освітній процес,  допомагають створити ситуацію взаємодії.

В  посібнику  висвітлюється  практичне застосування психологічної підтримки дітей з особливими освітніми  потребами  в адаптаційний період їх входження в освітній простір.  Зокрема розкриваються важливі напрямки, методичні прийоми психологічної роботи, які формують толерантність у батьків, педагогів, усвідомлення індивідуальних особливостей розвитку і освітніх потреб дітей, способи налагодження комунікативної взаємодії в колективі однолітків

Посібник містить зразки  тренінгових занять, теоретико-методичні та практичні матеріали, які допоможуть у організації інклюзивного процесу.

     Підібрані матеріали в посібнику адресовано педагогічним працівникам, практичним психологам системи освіти,  фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів.

Читати далі...

 

 

Підготовка дітей з особливими освітніми потребами до життя у соціумі шляхом проектної діяльності 

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД «ЧЕРКАСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «КРАЇНА ДОБРА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

Котик Оксана Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель математики;

Одінцова Н.М., вчитель географії, трудового навчання;

Тищенко С.М., вчитель української мови і літератури.

Методичний посібник призначений для роботи із дітьми з особливими освітніми потребами. Посібник має на меті показати важливість застосування проектної технології у роботі з дітьми даної категорії, особливості формування у дітей з порушеннями психофізичного розвитку нeобхiдних для подaльшої їх соцiaлiзaцiї тa iнтeгрaцiї у соцiум життєвих тa прeдмeтних компeтeнтностей.

Робота розкриває теоретичні засади проектної діяльності, містить розробку загальношкільного практико-орієнтованого проекту «Школа життя (з елементами економіки)». Також в посібнику наведені заходи з реалізації проекту в межах освітньої діяльності КЗ «Черкаський НРЦ «Країна добра ЧОР», поділені за наступними напрямами: екологічний, розвитку комунікативних навичок, кулінарний, економічний, естетичний, безпеки життєдіяльності та правил поведінки.

Запропонований матеріал може бути використаний для роботи у спеціальній школі, навчально-реабілітаційному центрі та в будь-якому іншому закладі загальної середньої освіти.

Читати далі...

 

Нетрадиційні та ігрові методи впливу під час корекції

мовленнєвих порушень у дітей із загальним недорозвиненням мовлення

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (дитячий садок) СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ № 29 „ЛАСТІВКА” ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Миронович Ірина Миколаївна, учитель-логопед.

 

У посібнику розкрито систему інноваційних технологій логопедичного впливу, при розробці яких були використані сучасні розвиваючі методи та прийоми корекції. Навчання з використанням інноваційних технологій допомагає дітям із розладами мовлення нормалізувати мовлення в цілому, сприяє правильному програмуванню вимови. Представлений комплексний підхід до формування структурних компонентів мовленнєвої діяльності засобами інноваційних технологій, а також містяться традиційні і авторські логопедичні ігри та вправи, структуровані за напрямками корекційно - розвиваючої роботи.

         Для учителів-логопедів, корекційних педагогів, дефектологів, практичних психологів, вихователів та вчителів.вна, учитель - логопед.

Читати далі...

 

 

Інклюзивне навчання. Практичний аспект

творча група учителів Уманського навчально-виховного комплексу№17 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний підрозділ»

Уманської міської ради.

Сьогодні у світі відбувається зміна ціннісних орієнтирів, звертається увага на особливості кожної дитини, її індивідуальність. Усе це обумовлене зміною освітньої парадигми на гуманістичну: «освіта для всіх», «школа для всіх».

Одним із ключових пріоритетів розвитку  освіти для  дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших соціально вразливих груп є забезпечення рівних прав на освіту.  Організація інклюзивної форми навчання передбачає психолого-педагогічну і  корекційну допомогу дитині з особливими освітніми потребами.

Матеріали, зібрані у посібнику, розкривають практичний аспект організації інклюзивної форми навчання у закладі загальної середньої освіти: підготовча робота із педагогічними працівниками, розроблені освітні програми, матеріали до уроків, завдання для перевірки засвоєння учнями навчального матеріалу, календарно-тематичне планування корекційно-розвиткових занять та окремі заняття логопеда, дефектолога, практичного психолога.

Сподіваємося, що напрацювання педагогів закладу будуть корисними для усіх педагогічних працівників залучених до інклюзивної форми навчання. 

Читати далі...

 

 

Створення сенсорно-ресурсної кімнати в умовах закладу освіти з метою реалізації корекційно-розвиткової складової інклюзивного навчання

Овчаренко Ірина Юріївна, директор школи;

Щур Ірина Володимирівна,

практичний психолог Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32

Черкаської міської ради

 

Робота містить практичні рекомендації щодо створення і оформлення сенсорно-ресурсної кімнати в закладі освіти та використання її обладнання для корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Донедавна, навчання дітей, носило диференційований характер: навчання дітей з нормативним розвитком у загальноосвітніх школах, до яких застосовували традиційно визнані форми і методи навчання; навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я у спеціальних навчальних закладах (дітей з різним рівнем психофізичного розвитку, в тому числі обдарованих).

Сучасна освіта ставить завдання допомогти задовольнити потреби дитини соціалізуватися в освітньому середовищі, в якому з повагою ставляться до їхніх відмінностей.

Інклюзивна освіта означає рівний доступ до навчання усіх дітей з урахуванням різних освітніх потреб та індивідуальних можливостей і спільне навчання, включаючи організацію спільних навчальних занять, виховних заходів і дозвілля.

Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку, в якій зазначаються корекційно-розвиткові заняття.

Для якісної організації інклюзивного навчання засновнику навчального закладу і адміністрації школи необхідно створити умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Однією з вимог є створення майданчиків, які дадуть можливість кожній дитині отримати ресурс, розвинути сенсо-моторику, соціалізуватися та відчути красу дитинства у всіх його проявах через ігрову діяльність.

Сенсорно-ресурсна кімната є інструментом для формування психологічного та фізичного здоров'я дітей з особливими освітніми потребами.

Заняття у кімнаті сприяють покращенню емоційного стану дітей, зниженню у них тривожності, агресії, нервового збудження, активізації мозкової діяльності, прискоренню адаптації та корекції через ігрову діяльність.

Окрім дітей з особливими освітніми потребами можна в сенсорно-ресурсній кімнаті  можна ефективно працювати з дітьми та підлітками з девіантною поведінкою, з дітьми, які зазнали насилля, травмовані, виховуються в середовищі гіперопіки або бездоглядні.

Майже все устаткування в сенсорно-ресурсній кімнаті може бути створене власноруч з підручних матеріалів, що дасть можливість суттєво зекономити на дороговартісному обладнанні.

Даний методичний посібник може бути використаний директорами, заступниками директорів, практичними психологами, корекційними педагогами закладів освіти при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, а також при створенні умов для впровадження інклюзивного навчання.

опис досвіду

 

Створюймо зміни разом

Толочна О.І., соціальний педагог,практичний психолог Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради

Впровадження інклюзивного навчання, вносить в практику освітніх закладів багато нових аспектів професійної діяльності педагогів,  з метою забезпечення сприятливих умов для здобуття  освіти  дітьми з особливими освітніми потребами.

Особлива роль в цьому процесі належить практичному психологу освітнього закладу, його професійним знанням, умінням формувати необхідні педагогічні компетентності.  Найбільш актуальним питанням стає роль психологічного супроводу  дітей в умовах інклюзивної освіти, осмислення  напрямків і форм роботи, які сприяють насамперед комфортному включенню дітей з особливими освітніми потребами  в освітній процес,  допомагають створити ситуацію взаємодії.

В  посібнику  висвітлюється  практичне застосування психологічної підтримки дітей з особливими освітніми  потребами  в адаптаційний період їх входження в освітній простір.  Зокрема розкриваються важливі напрямки, методичні прийоми психологічної роботи, які формують толерантність у батьків, педагогів, усвідомлення індивідуальних особливостей розвитку і освітніх потреб дітей, способи налагодження комунікативної взаємодії в колективі однолітків

Посібник містить зразки  тренінгових занять, теоретико-методичні та практичні матеріали, які допоможуть у організації інклюзивного процесу.

     Підібрані матеріали в посібнику адресовано педагогічним працівникам, практичним психологам системи освіти,  фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів.

 

опис досвіду

Розділ ІІ

Розділ ІІІ

/uploads/editor/10921/569731/sitepage_33/files/yak_pidtrimati_sebe_schodnya.ppt

/uploads/editor/10921/569731/sitepage_33/files/vzaemodiya_ta_suprovid_ditini_z_oop.ppt

 

Ключові підходи до навчання на уроках української мови

як дієвий засіб розвитку й соціалізації учнів з особливими

освітніми потребами, становлення їх як особистостей, громадян своєї країни

 

Жила Ірина Анатоліївна, заступник директора школи з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури; 

Приходько Наталія Анатоліївна, учитель української мови та літератури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради

 

У роботі представлено досвід роботи школи у створенні умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, вимоги до організації уроку в інклюзивному класі, а також розробки уроків української мови в п’ятому інклюзивному класі та сценарій   виховного заходу із участю дітей з особливими освітніми потребами.  

Читати далі...