Педагогічна скарбничка Черкащини

 

 Актуальні аспекти розвитку інклюзивної освіти

Соціальна адаптація та інтеграція дітей з особливими освітніми потребами

Автори: Сербіна Алла Михайлівна, директор Хутірського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Червонослобідської сільської ради;

Михайлова Людмила Олексіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Хутірського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Червонослобідської сільської ради.

Анотація. У посібнику подано досвід роботи щодо організації інклюзивної форми здобуття освіти в закладі загальної середньої освіти, який сприяє успішній реалізації інклюзивної політики держави. Розкрито теоретичні аспекти комплексної підтримки дитини з особливими освітніми потребами та практичну реалізацію основних завдань команди супроводу.

Презентовано результати діяльності педагогів щодо створення та облаштування інклюзивного освітнього простору, який спрямований на забезпечення фахового супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Представлено досвід використання дієвих засобів та методів корекційної та розвивальної роботи з дітьми з ООП, які спрямовані на підвищення якості освітнього процесу в інклюзивних класах.

Посібник 

 

Палітра уроків. Соціально-побутове орієнтування

Автор: Цюрмаста Тетяна Анатоліївна, учитель-дефектолог (тифлопедагог) комунального закладу «Черкаська спеціальна школа Черкаської обласної ради».

Анотація. У методичному посібнику подано цикл корекційно-розвиткових занять для дітей з порушеннями зору «Соціально-побутове орієнтування».

Зміст занять включає наступні теми: «Особиста гігієна», «Одяг та взуття», «Харчування», «Сім’я», «Культура поведінки», «Житло», «Транспорт», «Засоби зв’язку», «Торгівля».

Оволодіння навичками соціально-побутового орієнтування полегшує соціально-психологічну адаптацію сліпих та слабозорих дітей до сучасних умов життя.

Для формування знань, вмінь і навиків у соціально-побутовому орієнтуванні використовуються різні методичні прийоми: пояснення, показ, сюжетно-рольові ігри, екскурсії.

Картки – додатки допоможуть вчителям навчити дітей формувати уявлення про спеціальне приміщення для уроків соціально-побутового орієнтування; знати правила поведінки у кабінеті соціально-побутового орієнтування; називати назви та призначення основних шкільних приміщень; знати елементарні навички виконання ранкового та вечірнього туалету; мати уявлення про засоби особистої гігієни, знати їх призначення; розрізняти види одягу та взуття за сезонами; мати загальне уявлення про значення харчування для дитини; вміти користуватися основними столовими приборами; уміти підтримувати доброзичливі стосунки з однокласниками; слухати і розуміти мовлення вчителя; відповідати на запитання вчителя; використовувати допомогу вчителя у процесі виконання посильних доручень.

Посібник

 

Стратегія роботи курикулуму в сучасному інклюзивно-ресурсному центрі

Автор: Іщенко Алла Анатоліївна, директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Уманської районної ради.

Анотація. У методичному посібнику систематизований досвід роботи комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Уманської районної ради Черкаської області. У посібнику з'ясовано сутність поняття «курикулум», «інклюзивна освіта», схарактеризовано еволюцію концепції «інклюзії», доведено значущість курикулярного підходу для концепції інклюзивної освіти, що вможливлює розбудову інклюзивного суспільства.

Курикулум є основою для всіх процесів навчання і викладання у закладах освіти. Це загальна концепція, всеосяжна за змістом і складна на практиці. У широкому сенсі, курикулум в Уманському районі визначає знання, уміння, установки та методи їх формування. Він охоплює такі сфери, як зміст предметів, педагогічні методи і підходи, поточне й підсумкове оцінювання, а також відповідні ресурси для організації, впровадження та викладання навчальних програм. Курикулум в інклюзивному навчанні – основний (базовий) . До «основного курикулуму» входять предмети, які вважаються базовими та необхідними для всіх учнів, а головне – це загальна концепція навчання дітей з особливими освітніми потребами, що визначає знання, уміння, установки та методи їх формування.

Посібник

 

Розвиток пізнавальних здібностей у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку через гру

Автор: Стецюра Надія Миколаївна, учитель-дефектолог комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Городищенської районної ради.

Анотація. Використання ігор та сучасних методик коригуючого навчання підвищують пізнавальну активність дитини. Корекційно-розвиткові заняття, на яких застосовуються технології інтерактивного навчання у формі дидактичних ігор, ігор з конструктором, лялькового театру, комп’ютерних дидактичних ігор, системи «Інтерактивна підлога». Застосування на занятті ігор та ігрових моментів робить його легшим, цікавішим, створює у дітей бадьорий робочий настрій, допомагає подолати труднощі, які виникають у них під час занять.

Адже, навчальні ігри – це спланований і цілеспрямований педагогічний прийом для розширення і закріплення одержаних знань. У процесі гри діти з порушеннями інтелектуального розвитку вчаться на практиці самостійно застосовувати одержані знання в нових, ігрових умовах, що благотворно впливає на їх розумовий розвиток. Під час ігор діти вчаться мислити логічно, вибудовувати причинно-наслідкові зв’язки, краще запам’ятовують, розвивається мовлення, сприймання, активність, стають зібраними і уважними у потрібні моменти. Гра допомагає їм подолати негативні емоції, нерішучість, хвилювання, сприяє створенню позитивного настрою.

Даний методичний посібник спрямований на розкриття дієвих форм надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг дітям з порушеннями інтелектуального розвитку.

Посібник 

 

Особливості організації освітнього процесу з дітьми із затримкою психічного розвитку у 1 класі

Автор: Мельник Валентина Вікторівна, асистент вчителя Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 ім.М.П.Бажана Уманської міської ради.

Анотація. Важливою складовою державної політики в Україні є надзвичайні зміни в розвитку освіти для дітей з особливими освітніми потребами з головним напрямком – впровадженням інклюзивної освіти у загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти.

Методичний посібник містить теоретичний та практичний матеріали, які допоможуть вчителям та асистентам вчителя організувати освітній процес в інклюзивному 1 класі, у якому навчаються діти із затримкою психічного розвитку. Учні з затримкою психічного розвиту не готові йти до школи, оскільки їм не вистачає знань, умінь та навичок, необхідних для засвоєння шкільної програми. Як результат, діти не мають змоги опанувати читання, письмо, рахунки без допомоги спеціалістів. Таким дітям важко дотримуватися стандартів поведінки, прийнятих у школі. Ослаблена нервова система лише посилює ці труднощі. Швидка втома, порушення працездатності, неможливість завершити справу чітко характеризують учнів із розумовою відсталістю. У багатьох із цих дітей є проблеми із зоровим, слуховим та тактильним сприйняттям.

Посібник містить зразки індивідуальної навчальної програми, індивідуального навчального плану та індивідуальної програми розвитку дитини.

Посібник

 

Збірник завдань з української мови та математики для учнів 3 класів з порушенням інтелектуального розвитку в спеціальних школах та інклюзивних класах

Автор: Гевці Людмила Павлівна, вчитель початкових класів Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Черкаської обласної ради.

Анотація. Посібник має контрольно-навчальний характер. Матеріал, вміщений у посібнику, спрямований на систематизацію та послідовне вироблення в учнів навичок самоконтролю, самостійності під час виконання завдань. Призначення посібника – допомогти вчителеві проводити індивідуальну та індивідуально-групову роботу з учнями та дітьми з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах.

Дидактичний матеріал містить завдання з граматики української мови, правопису і розвитку мовлення. Посібник складається з карток із завданнями для самостійної роботи учнів. Завдання спрямовані на послідовне вироблення в учнів навичок правильного письма, мовлення та самоконтролю. Учитель може використовувати картки для пояснення і закріплення нового матеріалу, повторення вивченого, для розвитку мовлення учнів, а також під час проведення контрольних робіт.

Дидактичний матеріал допоможе вчителеві перевірити якість знань кожного учня, організувати додаткові індивідуальні заняття для тих, хто поволі і з утрудненнями засвоює програмний матеріал, урізноманітнити словникову роботу.

Вправи мають корекційно-виховне спрямування і сприяють розвитку мислення, вихованню активної уваги, самостійності і почуття відповідальності за виконану роботу.

Завдання для самостійної роботи поступово ускладнюються. Наявність карток різного ступеня складності дасть змогу диференціювати самостійну роботу учнів, враховуючи їх індивідуальні можливості.

Система вправ забезпечує дотримання принципу наступності й перспективності в навчанні. У вправах значне місце посідають лексичні, стилістичні й логічні завдання. Це допоможе виховувати в учнів постійну увагу до слова, словосполучення і речення. Дидактичний матеріал поділено на серії відповідно до розділів програми. Учитель може використовувати завдання для пояснення і закріплення нового матеріалу, повторення вивченого, а також піл час проведення самостійних і контрольних робіт.

Посібник

 

У світі казки чарівної. Система уроків літературного читання для учнів 2-го класу з тяжкими порушеннями мовлення

Автор: Кисельова Юлія Георгіївна, учитель початкових класів, комунального закладу «Корсунь-Шевченківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Надія» Черкаської обласної ради».

Анотація. У посібнику зібрано розробки уроків літературного читання для учнів 2-го класу, складених відповідно до «Навчальної програми для 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення» (за редакцією Данілавічутє Е.А. та підручником «Літературне читання» 2 клас (автор О.Я. Савченко Видавничий Дім «Основа», 2012).

Розробки уроків містять різноманітні інтерактивні форми та методи роботи з учнями з тяжкими порушеннями мовлення, носять корекційно-розвиткове спрямування. До кожного уроку підібрано цікавий, пізнавальний матеріал, різноманітні вправи з пальчикової, артикуляційної, зорової гімнастики.

Посібник

 

Психофізичний розвиток дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та молодшого шкільного віку

Автори: Творча група педагогів комунального закладу «Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра» Черкаської обласної ради» Базілевський Андрій Григорович, учитель фізичної культури, Зганяйко Ірина Францівна, директор, Базілевська Лідія Пантелеймонівна, учитель-дефектолог, Зганяйко Сергій Миколайович, учитель фізичної культури.

Анотація. У навчально-методичному посібнику обґрунтовано завдання і принципи інклюзивної освіти. Проаналізовано категорії дітей з особливими освітніми потребами, а саме: особливості стану здоров’я та розвитку, форми та ступінь порушень, формування рухових умінь і навичок.

У посібнику запропоновано навчально-корекційну роботу з дітьми, які мають особливі освітні потреби, спрямовану на активізацію та стимулювання пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-вольової сфери і комунікативних навичок. Навчально-корекційна робота передбачає поглиблений процес формування психофізіологічних функцій, пізнавальної діяльності, навичок спілкування, а також з розвитку умінь і навичок.

Посібник

 

Практичні і творчі завдання, вправи, ігри для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Автори: Творча група педагогів Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області Говорко Наталія Миколаївна, учитель початкових класів, Зарудняк Наталія Василівна, учитель початкових класів, Косенко Мілена Василівна, вихователь групи подовженого дня, Кришталь Людмила Милівна, учитель початкових класів, Маляренко Олена Анатоліївна, вчитель-логопед, Наумейко-Калінич Леся Андріївна, вчитель фізичного виховання, Щур Ірина Володимирівна, практичний психолог

Анотація. В умовах сучасної освітньої парадигми пріоритетним визначається максимальне розкриття потенціалу дитини.

У посібнику систематизовано досвід роботи Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, у якій навчаються діти з тяжкими порушеннями мовлення у першому, другому, третьому спеціальних класах. Успішність і результативність розвитку, навчання, виховання наших учнів можливі лише за умови організації комплексного підходу і координування роботи логопеда, психолога і педагогів.

Члени команди спільно оцінюють рівень розвитку кожної дитини, аналізують результати спільної діяльності, оцінюють її, а також різнобічно підвищують свою кваліфікацію.

Робота команди фахівців у спеціальному класі спрямована на створення системи комплексної допомоги дітям з тяжкими порушеннями мовлення в освоєнні програми загальноосвітньої школи, корекцію фізичного і психічного розвитку учнів, виховання особистості, здатної адаптуватися в сучасному суспільстві і успішно реалізувати свої пізнавальні та соціальні потреби.

Особливої ваги набуває взаємодія та співпраця учасників команди фахівців, що надає можливості для всебічного та комплексного розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

Новизна посібника визначається системним підходом і різноплановістю вправ, розроблених спільно усіма учасниками освітнього процесу. Практична цінність роботи полягає в універсальності та поєднуваності (узгодженні) вправ.

Посібник

 

Використання сучасних технологій у корекційно-ровзитковій роботі з дітьми із складними порушеннями мовлення

Автор: Кравченко Світлана Миколаївна, учитель-логопед дошкільного навчального закладу №18 «Чебурашка» (ясла-садок комбінованого типу) Смілянської міської ради.

Анотація. У посібнику висвітлені сучасні технології роботи з дітьми із складними порушеннями мовлення. Посібник включає альтернативну та додаткові технології, а саме: методика PECS, мозочкові стимуляція, кінезіологічна корекція, суджок терапія щодо розвитку мовлення дітей дошкільного віку, спрямовані на збереження здоров’я дітей, корекцію та профілактику порушень у їхньому розвитку.

Головною проблемою дітей з особливими потребами є те, що вони не можуть говорити і виражати свої потреби. Тяжкі мовленнєві порушення,знижений інтелект, аутизм утруднюють або взагалі унеможливлюють використання такими дітьми вербальних засобів спілкування. Їхня мова, часто незрозуміла навіть для найближчих родичів, характеризується, в кращому випадку, наявністю лише окремих голосових реакцій. Через відсутність мови такі діти зазнають додаткових утруднень у соціальній адаптації та встановленні міжособистісних стосунків.

Посібник